members

members

President
FUNASAKA, Yoko  
   
Secretary / Treasurer
OSAWA, Masatake  
   
Members of the Board of Directors
ANDO, Hideya ICHIHASHI, Masamitsu
ITO, Shosuke UHARA, Hisashi
OHISO, Naoki OKA, Masahiro
KUNISADA, Takahiro SUZUKI, Tamio
TANENURA, Atsushi TSUKAMOTO, Katsuhiro
NISHIGORI, Chikako HACHIYA, Akira
FUKAI, Kazuyoshi FUJITA, Hideaki
FURUMURA, Minao YAMASAKI, Kenshi
WAKAMATSU, Kazumasa  
   
Special Adviser
KATAYAMA, Ichiro NAKAGAWA, Hidemi
   
Councilors
AOKI, Hitomi AKAMATSU, Hirohiko
ABE, Yuko ISHIDA, Morie
IDETA, Ritsuro IWASAKI, Tetsushi
URABE, Kazunori OKAMURA, Ken
ONO, Hirotake KAWAKAMI, Tamihiro
KAWAGUCHI, Masakazu KIKUCHI, Kanako
KISHIDA, Ryo KURAMOTO, Takashi
KONO, Michihiro KOTOBUKI, Yorihisa
KOBAYASHI, Takeshi SAKAGUCHI, Masanobu
SATO, Kiyoshi SHIBATA, Takakazu
SOUTA, Takayuki TAKAHASHI, Yoshihito
TAKEDA, Kazuhisa TSURUTA, Daisuke
NAGAI, Hiroshi NAMIKI, Takeshi
NIKI, Yoko NISHIMURA, Emi
HAYASHI, Masahiro HAYASHIBE, Kazuhito
HIDA, Tokimasa HIROBE, Tomohisa
FUKUDA, Mitsunori FUTAHASHI, Ryo
HOASHI, Toshihiko MOTOKAWA, Tomonori
YAJIMA, Iichro YAMAUCHI, Takeshi
YANG, Lingli YOSHIDA, Hisahiro
   
Honorary Members
SHIBAHARA, Shigeki  
JIMBOW, Kowichi  
MATSUMOTO, Joro  
Vincent J. Hearing  
   
Councilors / Auditors
NIKI, Yoko  
HIDA, Tokimasa  
Japanese Society for Pigment Cell Research JSPCR